Państwowa Szkoła MuzycznaI i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu

0Aktualności

 Plan przedmiotów teoretycznych i zespołowych na rok szkolny 2014/2015

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.
im. Henryka Melcera w Kaliszu

 

PONIEDZIAŁEK, 1 WRZEŚNIA 2014 r. godz. 17:00
w sali koncertowej PSM

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ ZBIOROWYCH – WTOREK,
2 WRZEŚNIA (w/g planu)

 

Posiedzenie RADY PEDAGOGICZNEJ
w sobotę, 30 sierpnia 2014 r. o godz. 12:00
Sala kameralna

 

Egzaminy poprawkowe
w sobotę, 30 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00

Listy kandydatów przyjętych do PSM I i II st.
w Kaliszu