Andrzej Henryk Bączyk – Potrójny Laureat I nagrody w Konkursie Kompozytorskim!


STRONA GŁÓWNA - WYDARZENIA -  

Kompozytor, absolwent naszej szkoły, a obecnie jej pedagog w jednej osobie – Andrzej Henryk Bączyk – zdobył trzy pierwsze nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Srebrna Szybka”* w ramach V Festiwalu Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej w Krakowie. Celem Festiwalu i Konkursu jest: popularyzacja polskiej muzyki współczesnej wśród dzieci i młodzieży, prezentacja nowych trendów w muzyce, nowych technik wykonawczych oraz poszerzenie repertuaru w szkołach I i II stopnia o utwory polskich kompozytorów tworzących współcześnie. Konkurs obejmował trzy kategorie: I – na utwór na fortepian, II – utwór na instrument solo (preferowana była harfa, gitara i wiolonczela), lub na instrument solowy z akompaniamentem fortepianu, III – utwór na zespół instrumentalny.

Nasz Laureat nadesłał na Konkurs trzy kompozycje: „Zamyślenia” na gitarę solo (II kategoria), „Kwintet w pigułce” na fortepian, flet, obój, klarnet i fagot (III kat.) oraz „Koncert In White” na fortepian i zespół instrumentalny (III kat.). Wszystkie trzy kompozycje zdobyły najwyższe lokaty, tj. I nagrody, przy czym „Kwintet w pigułce” i „Koncert In White” otrzymały I nagrodę ex aequo.
W I kategorii Jury nie przyznało pierwszej nagrody. Warto nadmienić, iż w dotychczasowej historii Konkursu, który odbywa się w cyklu dwuletnim, Andrzej Henryk Bączyk jest pierwszym kompozytorem-laureatem, który otrzymał trzy pierwsze nagrody jednocześnie! W rozmowie z kompozytorem przewodniczący Jury podkreślił wysokie walory artystyczno-dydaktyczne wszystkich trzech Jego kompozycji.

Uroczystość uhonorowania laureatów Konkursu odbyła się w dniu 25 lutego br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1. Jej integralną część stanowił koncert nagrodzonych utworów w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia w im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie – organizatora projektu „Srebrna Szybka”. Nagrodzone i wyróżnione kompozycje zostaną wydane drukiem przy współpracy i z udziałem wydawnictwa Euterpe. Zgodnie z ideą Festiwalu utwory tegorocznej edycji Konkursu Kompozytorskiego, zostaną wykorzystane, jako utwory obowiązkowe z w ramach przyszłorocznego Międzynarodowego Konkursu Wykonawczego.
Składając na ręce Laureata serdeczne gratulacje, życzmy kolejnych sukcesów na niwie kompozytorskiej i pedagogicznej.

 

 Festiwal „SREBRNA SZYBKA”

KONKURS WYKONAWCZY od 2006 roku posiada rangę międzynarodowego. Przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Uczestnicy są oceniani w czterech grupach wiekowych oraz w trzech kategoriach wykonawczych. Jury przyznaje trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia dla najlepszych wykonawców w każdej kategorii, a także nagrodę Grand Prix dla najwybitniejszego uczestnika. Uwieńczeniem konkursu jest Koncert Laureatów.

KONKURS KOMPOZYTORSKI ma zasięg ogólnopolski. Jego zadaniem jest poszerzenie literatury metodycznej spełniającej założenia Festiwalu oraz wyłonienie utworów obowiązkowych na konkursy wykonawcze kolejnych edycji Festiwalu. Podczas finału konkursu odbywa się uroczyste uhonorowanie laureatów oraz wykonanie nagrodzonych utworów przez uczniów Szkoły Muzycznej I st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. www.srebrnaszybka.pl

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: