Krzysztof Bondar kolejny raz doceniony


STRONA GŁÓWNA - WYDARZENIA -  

Tym razem młody akordeonista, uczeń PSM II st. znalazła się w doborowym gronie stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Stypendia w dziedzinie kultury przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Mogą ubiegać się o nie osoby funkcjonujące w sferze kultury, które zamierzają podjąć określone działania na rzecz podniesienia własnych kwalifikacji. Krzysztof Bondar jest najmłodszym tegorocznym stypendystą w dziedzinie kultury, co tym bardziej świadczy o  randze jego dotychczasowych osiągnięć.

Nie trzeba było długo czekać na kolejne wyróżnienia dla Krzysztofa. 18 października otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sezonie kulturalnym 2012/2013. Został także po raz drugi z rzędu Stypendystą Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci w roku szkolnym 2013/2014.

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: