II WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU


STRONA GŁÓWNA - WYDARZENIA -  

Za nami już II edycja Wewnątrzszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu, który odbył się 9 kwietnia 2014 roku dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz 10 i 15 kwietnia 2014 roku dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu. Organizatorem i pomysłodawcą Konkursu była sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych PSM II stopnia im. H. Melcera, a fundatorami nagród były: Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie „TRYTON” działające przy naszej Szkole. Przedsięwzięcie to miało na celu zachęcenie uczniów Szkoły Muzycznej do realizacji zadań dodatkowych oraz szeroko pojęte doskonalenie umiejętności w zakresie przedmiotu kształcenie słuchu.

Konkurs dla młodszych uczestników przebiegał pod czujnym okiem Jury – p.Izabeli Pinczewskiej i p. Jacka Piekielnego – w dwóch etapach. W części pierwszej wzięło udział 16 uczniów, a do etapu II Jury zakwalifikowało siedmioro uczestników z najwyższą punktacją. Etap pisemny polegał głównie na zapisaniu różnych rodzajów dyktand muzycznych (pamięciowych bądź rytmicznych), itp. W etapie ustnym uczestnicy wykonywali m.in. ćwiczenia solfeżowe oraz rytmiczne a vista.
W konsekwencji Jury przyznało :

I miejsce – dla Julianny Przybył z kl. VI cyklu sześcioletniego
II miejsce – dla Mikołaja Klamki z kl. VI cyklu sześcioletniego
III miejsce – dla Adama Sawińskiego kl. III cyklu czteroletniego
oraz jedno wyróżnienie dla Natalii Kasprzak z kl.VI cyklu sześcioletniego.

Konkurs dla uczniów PSM II stopnia również był dwuetapowy. Do części pisemnej przystąpiło 26 osób, natomiast do części ustnej Jury – w składzie p. Magdalena Miśkiewicz i p. Marta Janicka – zakwalifikowało 12 osób z najwyższą punktacją. Jako ciekawostkę należy podać fakt , iż wszystkie zadania, zarówno pisemne jak i te z części ustnej, zaczerpnięte były z szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej, co wydatnie uatrakcyjniło konkursowe potyczki.

Laureatami II Wewnątrzszkolnego Konkursu z kształcenia słuchu w PSM II stopnia zostali:

I miejsce – Beata Klimaszewska z kl. V
II miejsce – Magdalena Kalinowska z kl. I
III miejsce – Katarzyna Klimaszewska z kl. III

Ponadto Jury przyznały 4 równorzędne wyróżnienia dla:

Krzysztofa Bondara z kl.II
Bartłomieja Grzeluszki z kl. VI
Łukasza Wielgockiego z kl.VI
Łukasza Wywrockiego z kl. II

Nagrodami dla wszystkich laureatów Konkursu były m. in. płyty uhonorowanego nagrodą Grammy albumu Włodka Pawlika  – „Night in Calisia”.

Gratulujemy!!!!!!!

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: