Audycja muzyczna


STRONA GŁÓWNA - WYDARZENIA -  

We wtorek 2.12.2014 r. w Sali Koncertowej naszej szkoły odbyła się interesująca audycja muzyczna, którą przygotowali i przedstawili panowie : Andrzej Henryk Bączyk – szpinet, fortepian stołowy – i Wojciech Czemplik – skrzypce, piła, skrzypotrąba.

Audycja zatytułowana była „Niecodzienne Instrumenty”, a nasi goście w niezwykle zajmujący sposób przedstawili wiele ciekawych informacji na temat tychże instrumentów.

  • kopia XVII barokowego szpinetu z pracowni Sielbermanna (oryginał znajduje się w Muzeum Instrumentów w Monachium) wykonana w 1997 r. przez Krzysztofa Kulisa z Łodzi. Własność Andrzeja Henryka Bączyka.
  • fortepian stołowy (zbudowany na planie prostokąta, z klawiaturą na dłuższym jego boku) z ok.1780 roku – najprawdopodobniej jest to najstarszy czynny instrument tego typu w Polsce.
    Własność Wojciecha Czemplika.
  • piła muzyczna
  • skrzypotrąba – połączenie skrzypiec z rurą foniczną służącą wzmocnieniu dźwięku w celu dokonywania nagrań (instrument z końca XIX wieku).

Usłyszeliśmy utwory J. S. Bacha, L. Boccheriniego, L. van Beethovena, J. Kiszwaltera, M.Clementiego, J. P. Mariniego i S. Joplina. Po koncercie p. A. H. Bączyk i p. W. Czemplik chętnie przybliżali publiczności szczegóły dotyczące np. sposobu gry na w/w. instrumentach, a obecni na koncercie uczniowie mogli przyjrzeć im się z bliska i nawet na nich zagrać (np. na pile).

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: