Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI -  

Ruszyła rekrutacja kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Malcera w Kaliszu na rok szkolny 2021/2022. Poniżej można pobrać kwestionariusze dla kandydatów oraz zapoznać się z regulaminem rekrutacji. Kandydaci do szkoły I stopnia mogą składać dokumenty do 15 maja, a w przypadku szkoły II stopnia termin został wyznaczony do 14 czerwca.

Dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub drogą elektroniczną wysyłając ich skan na adres sekretariat.muzyczna@wp.pl.

Wszyscy kandydaci do PSM I zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza rodzinnego, według załączonego poniżej wzoru.

Kandydaci do PSM II st. z wyjątkiem poniższych przypadków, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia, wydanego przez lekarza rodzinnego.

Kandydaci do PSM II st. na specjalność wokalną zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia, wydanego przez lekarza specjalistę w zakresie audiologii i foniatrii.

Kandydaci do PSM II st. na specjalność instrumentalną w zakresie gry na instrumentach dętych zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, wydanego przez lekarza specjalistę w zakresie pulmonologii.

Badanie przydatności kandydatów do nauki w PSM I st. odbędzie się w dniach 21-22 maja, z kolei egzamin wstępny do PSM II st. odbędzie się 19 czerwca 2021 roku.

W razie pytań dotyczących rekrutacji lub organizacji zajęć, jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu: 62 757 16 86. 

Plik Wniosek kandydata do PSM I stopnia (94.0 KiB)

Plik Wniosek kandydata do PSM II stopnia (94.5 KiB)

Plik REGULAMIN REKRUTACJI 2021 (108.8 KiB)

Plik Zaświadczenie lekarskie dla kandydata do PSM I st. (51.6 KiB)

 

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: