Sukcesy Grety Schiavone na konkursach w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie


STRONA GŁÓWNA - WYDARZENIA -  

Pomimo trwającej na świecie pandemii młoda, zdolna akordeonistka z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu nie zaprzestała udziału w międzynarodowych konkursach akordeonowych. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęła od International Open Trophy 2020 zorganizowanego przez Confederation Mondiale de’l Accordion. Konkurs o światowej renomie co roku odbywa się w innym zakątku świata. Następnie wybór padł na Ukrainę. Sytuacja na świecie przesądziła o organizacji tegorocznej jego edycji w formie online, co paradoksalnie zbliżyło do siebie młodych akordeonistów z najodleglejszych zakątków świata, bowiem do konkursu zgłosiło się ok. 750 uczestników. Konkurs został podzielony na kategorie wiekowe. Po raz pierwszy w tym wydarzeniu udział wzięła Greta Schiavone – uczennica kaliskiej szkoły muzycznej z klasy akordeonu p. Sławomira Mocha.

W kategorii Grety wystąpili akordeoniści do 12 lat. Uczennica z Kalisza była w tym gronie jedyną reprezentantką z Polski. Konkurowała z 20 pozostałymi uczestnikami pochodzącymi z Chin, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Ukrainy i Francji. Nagrania konkursowe należało przesłać organizatorowi do końca października 2020 r. Kandydaci mogli dokonać wielu rejestracji i wybrać najlepszą wersję. Nagrania należało dokonać w jednym ciągu bez możliwości edycji pod rygorem dyskwalifikacji. Uczestników oceniało jury reprezentowane przez nauczycieli z całego świata. Skład komisji w każdej kategorii został ujawniony w dniu ogłoszenia wyników, dzięki czemu jej członkowie nie mieli możliwości komunikowania się ze sobą podczas trwania konkursu. Każdy juror oceniał uczestników na podstawie przesłuchania udostępnionych nagrań. Członkowie komisji nie mogli punktować swoich uczniów oraz kandydatów reprezentujących ten sam kraj. Kategorię Grety oceniało 12-osobowe jury, reprezentowane przez znakomitych pedagogów akordeonu z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Montenegro, Irlandii, Austrii, Włoch, Macedonii i Chin. Poziom tego konkursu o randze światowej był ogromnie wysoki. Nasza uczennica w tym konkursie zdobyła aż 21,37 pkt. na 25 możliwych do zdobycia.

Z kolei w lutym 2021 r. odbył się 85. międzynarodowy festiwal akordeonowy w Wielkiej Brytanii  International Online Anniversary Festiwal, zorganizowany przez British College Of Accordionists. W jubileuszowej edycji wzięła udział Greta Schiavone.

Zgodnie z regulaminem nagranie konkursowe należało przesłać organizatorowi do 14 lutego b.r. Wyniki zostały ogłoszone dwa tygodnie później. Konkurs został podzielony na kategorie wiekowe. Greta uczestniczyła w kategorii do 12 lat. Konkurowała z uczestnikami z Rosji, Chin, Bośni i Hercegowiny oraz Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że była w tej grupie wiekowej jedyną reprezentantką z Polski. Gretę i pozostałych uczestników oceniało ośmioosobowe jury z całego świata, reprezentowane przez przedstawicieli z Republiki Czeskiej, Ukrainy, Republiki Południowej Afryki, Chile, Turcji, Irlandii i USA.

Podczas tego konkursu Greta zdobyła Bronze Award, czyli Brązową Nagrodę z notą 85,39 pkt. na 100 możliwych do zdobycia. Biorąc pod uwagę niezwykle wysoki poziom festiwalu, światowy zasięg imprezy oraz liczne jury, osiągnięcie Grety można uznać za niebywały sukces. Gratulujemy uczennicy, rodzicom i nauczycielowi oraz życzymy powodzenia na kolejnych konkursach.

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: