Komunikat dotyczący funkcjonowania Szkoły


STRONA GŁÓWNA - WYDARZENIA -  

Od poniedziałku, 22 marca 2021 r. na terenie całego kraju zostaje wprowadzone dalsze obostrzenie zasad funkcjonowania szkół. Jednakże biorąc pod uwagę dotychczasowe ograniczenia, jakie były wprowadzone w naszej szkole oraz dalsze obowiązywanie § 2b ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym, w przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem środków i metod kształcenia na odległość, dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, może ustalić inny sposób realizowania tych zajęć, sposób prowadzenia zajęć i konsultacji w naszej szkole nie ulegnie zmianie.

Ze względu na  aktualną, bardzo trudną i niebezpieczną sytuację związaną z przebiegiem epidemii koronawirusa proszę, aby korzystanie z możliwości konsultacji ograniczać wyłącznie do niezbędnego minimum.

Plik Regulamin realizacji zajęć edukacyjnych i innych zadań szkoły w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół artystycznych (1.5 MiB)

Plik Zarządzenie nr 17 w sprawie wprowadzenia zmian trybu organizacji zajęć (943.9 KiB)

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: