Historia Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy


W kwietniu 1994 roku Zbigniew Młynarski, prowadzący klasę rogu w łódzkiej Akademii Muzycznej, zorganizował w Łodzi Ogólnopolski Festiwal Młodych Waltornistów. Pomysł ten podjął profesor Roman Siwek, kierownik katedry instrumentów dętych Akademii Muzycznej w Warszawie, proponując organizowanie co roku festiwalu, kolejno – dla trębaczy, puzonistów i tubistów oraz waltornistów. Celem ich miała być konfrontacja, ocena i podnoszenie poziomu metod i wyników nauczania gry na instrumentach dętych blaszanych w polskich szkołach i uczelniach muzycznych. Dlatego też każdy festiwal miał składać się z części konkursowej oraz dydaktyczno-artystycznej. Propozycja wzbudziła duże zainteresowanie i zyskała aprobatę zarówno środowiska instrumentalistów jak i Ministerstwa Kultury i Sztuki, które wyraziło gotowość pełnienia roli patrona i głównego sponsora. Ustalono, że festiwale trębaczy odbywać się będą w Kaliszu (trębacz w herbie miasta), waltornistów w Łodzi (Młynarski), puzonistów i tubistów w Warszawie (Siwek i Ministerstwo).

I Ogólnopolski Festiwal Trębaczy

Odbył się w dniach od 24 do 29 czerwca 1996 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia imienia Henryka Melcera w Kaliszu, która stała się, zgodnie z propozycja kierownika artystycznego festiwalu Romana Siwka, zarówno miejscem jak i organizatorem imprezy. Działalnością organizacyjną kierował dyrektor szkoły – Andrzej Bujakiewicz.

Festiwal rozpoczął się konkursem trębaczy, do którego zgłosiło się 27 uczestników w kategorii młodzieżowej (dla uczniów szkół muzycznych II stopnia i równorzędnych) i 22 w kategorii otwartej (dla studentów i absolwentów, którzy nie ukończyli 30 lat). Reprezentowali oni 18 szkół muzycznych i 8 akademii muzycznych.

Repertuar konkursu:

Kategoria młodzieżowa:

I etap

 • T. Albinioni – Koncert St. Mark
 • J.B. Arban – Fantazje / Wariacje (do wyboru)

II etap

Do wyboru:

 • A. Arutunian – koncert
 • J.B.G. Neruda – koncert

 

Kategoria otwarta:

I etap

 • J.N. Hummel – I i II cz. Koncertu Es-dur

Do wyboru:

 • G. Enescu – Legenda
 • E. Bozza – Rustiques, Capriccio
 • M. Bitsch- Capriccio
 • B. Martinu- Sonatina

II etap

 • O. Böhme – Koncert f-moll nr 2

Do wyboru:

 • Z. Krizek – Koncert
 • E. Bozza – Concertino

 

Skład jury:

 • Jerzy Gonczorowski – przewodniczący
 • Roman Siwek – wiceprzewodniczący
 • Marta Janicka – sekretarz
 • Igor Cecocho
 • Andrzej Janicki
 • Zbigniew Młynarski
 • Henryk Niejodek
 • Wiesław Woźnicki

 

Laureaci:

Kategoria młodzieżowa:

I nagroda i Grand Prix Festiwalu – Tomasz Woźniak (ZSM Rzeszów, naucz. Józef Nawojski)
II nagroda – Sławomir Cichor (PLM Katowice, naucz. Zygmunt Skwierz)
III nagroda – Małgorzata Włodarska (PSM st.lic. W-wa, naucz. Wiesław Woźnicki)

Kategoria otwarta:

I nagroda – Piotr Mach (AM Warszawa, student Krzysztofa Bednarczyka)
I nagroda – Piotr Bugaj (AM Warszawa, student Igora Cecocho)

 

Wyróżnienia:

Kategoria młodzieżowa:

 • Damian Dittrich (PSM II st. Bytom, naucz. Henryk Niejodek)
 • Adam Szymczyk (PLM Katowice, naucz. Zygmunt Skwierz)
 • Tomasz Tomecki (ZSM Częstochowa, naucz. Marek Piątek)
 • Piotr Ziarkiewicz (ZSM Rzeszów, naucz. Józef Nawojski)

Kategoria otwarta: 

 • Arkadiusz Garus (AM Katowice, student Stanisława Dziewiora)
 • Michał Ostoja-Ostaszewski (AM Warszawa, student Wiesława Woźnickiego)

Zdobywcy nagród i wyróżnień wystąpili na koncercie laureatów.

Część dydaktyczna festiwalu obejmowała lekcje otwarte, prowadzone przez pedagogów akademii muzycznych: Igora Cecocho, Stanisława Dziewiora i Wiesława Woźnickiego, zajęcia „chóru trąbek” prowadzone przez Romana Siwka, oraz warsztaty improwizacji jazzowej z udziałem Henryka Majewskiego, Adama Kawończyka, Roberta Majewskiego i Piotra Wojtasika (prowadzącego).

W części koncertowej odbyły się recitale trębaczy Mariusza Niepiekło, Stanisław Dziewiora i Igora Cecocho, występy Kwintetu Instrumentów Dętych Blaszanych Filharmonii Narodowej, instrumentalistów prowadzących warsztaty jazzowe (z udziałem A. Jagodzińskiego, Z. Wegenhaupta i K. Jonkisza) oraz „chóru trąbek”, pod dyrekcją Romana Siwka.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: