Wypożyczalnia instrumentów


 1. Instrumenty i akcesoria muzyczne można wypożyczyć w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1730.
 2. Z wypożyczalni mogą korzystać:
 • uczniowie (pełnoletni/pracujący lub ich rodzice/opiekunowie), nauczyciele i inni pracownicy PSM,
 • instytucje spełniające odpowiednie warunki
 1. Wypożyczenie może nastąpić  tylko po podpisaniu przez wypożyczającego umowy wypożyczenia.
 2. Warunki wypożyczenia:
 • wypożyczający zobowiązany jest w czasie trwania wypożyczenia instrumentu (akcesoriów) do jego konserwowania, a w razie uszkodzenia, do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą,
 • w przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym naprawę instrumentu (akcesoriów), wypożyczający zobowiązany jest do wpłacenia na rzecz szkoły kwoty, odpowiadającej wartości inwentarzowej instrumentu (akcesoriów), wraz z dopłatą wynikającą z jego przeszacowania,
 • podpisujący wypożyczenie przyjmuje do wiadomości zakaz przekazywania lub wypożyczenia instrumentu (akcesoriów) innym osobom, bez pisemnej zgody dyrekcji,
 • wypożyczony instrument (akcesoria) należy zwrócić lub przedstawić na każde żądanie szkoły,
 • wypożyczający zobowiązuje się uiszczać opłatę miesięczną za wypożyczenie
  (w okresie wakacyjnym również),
 • nieuregulowanie należności przez kolejne dwa miesiące może stanowić podstawę
  do odebrania wypożyczonego instrumentu (akcesoriów).

Wpłat za wypożyczenie należy dokonywać wyłącznie na konto rachunków dochodów szkoły:

05 1090 1128 0000 0001 5137 4661

(księgowości i sekretariat nie przyjmują wpłat)

Dokonując przelewu, proszę podać: imię i nazwisko ucznia lub osoby wypożyczającej oraz nazwę wypożyczanego instrumentu i okres, za który wpłacana jest dana kwota.

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: