Zgłoszenia na festiwal


Muzycy chcący wziąć udział w X Ogólnopolskim Festiwalu Trębaczy proszeni są o wypełnienie poniższej karty zgłoszenia i wysłanie na adres: sekretariat.muzyczna@wp.pl.

Do karty zgłoszenia uczestnicy kategorii otwartej powinni dołączyć dowód wpłaty opłaty w wysokości 150 zł uiszczonej na konto Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kaliszu o numerze:

05 1090 1128 0000 0001 5137 4661

Wszyscy uczestnicy zainteresowani organizacją wyżywienia i zakwaterowania proszeni są również o dołączenie do karty zgłoszenia osobnych dowodów opłat na w/w numer konta.

Prosimy o złożenie dokumentu do 20 maja 2023 r.

Plik Karta zgłoszenia .doc (72.5 KiB)

Plik Karta zgłoszenia PDF (195.0 KiB)

Plik Informacja Centrum Edukacji Artystycznej (20.2 KiB)

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: