Świat ciszy w świecie muzyki


STRONA GŁÓWNA - WYDARZENIA -  

II Multi Art Festival 2009 – Festiwal Sztuki Młodych, Kalisz 2009 rozpoczął się w Międzynarodowym Dniu Muzyki, 1 października o godz.12.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im.Henryka Melcera śpiewogrą „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” do tekstu Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego.

Organizatorzy Festiwalu postanowili włączać w swe działania młodzież, która ze względu na niepełnosprawność słuchową ma utrudniony dostęp do kultury i sztuki. Widzami tego przedstawienia byli zatem uczniowie gimnazjów, liceów – w dużej liczbie z Liceum im. M. Kopernika, Liceum im. A.Asnyka, Technikum Budowy Fortepianów, jak i niesłyszący oraz niedosłyszący wychowankowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z Kalisza. W odbiorze spektaklu pomógł im migający nauczyciel, bo przedstawienie operowe było przekazywane na żywo w języku migowym. Nauczycielka Anna Banach, która podjęła się tego zadania, udzieliła na samym początku 250 – osobowej widowni krótkiej lekcji migania i tym samym zintegrowała całą publiczność.

Dzięki tłumaczeniu na język migowy niesłysząca młodzież zobaczyła śpiewogrę i „usłyszała” libretto. Bardzo żywo reagowała na przebieg i akcję opery, ze śmiechem i z zaciekawieniem obserwowała starania swoich kolegów – muzyków. To barwne widowisko, z ciekawą choreografią, ruchomą scenografią, ludowymi strojami w wykonaniu 15 – osobowej grupy młodych ludzi – uczniów klasy wokalnej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia trafiło do naszej widowni. To chyba głównie zasługa podobnego wieku wykonawców i odbiorców.

Reżyserem i pomysłodawczynią śpiewogry, która miała swą premierę w maju jest, śpiewaczka Katarzyna Wieczorek, wokalnie przygotowały młodych adeptów sztuki Katarzyna Wieczorek i Wioletta Kuchta, przy fortepianie partię orkiestry wykonała – Milena Piszczorowicz.

Multi Art Festival rozpoczął tym przedsięwzięciem współpracę z Fundacją Orange, nastawioną na projekty przywracające do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym środowiska młodych, narażone na wykluczenie społeczne. Wraz z dyrekcją i pedagogami z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z Kalisza oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu, Stowarzyszenie Multi.Art planuje już kolejne, wspólne przedsięwzięcia.

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: