Uwaga! Informacje o zdalnym nauczaniu – Zarządzenia dyrektora


STRONA GŁÓWNA - WYDARZENIA -  

Poniżej publikujemy Zarządzenia dyrektora dotyczące ograniczenia funkcjonowania PSM I i II st. w Kaliszu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19 oraz kształcenia zdalnego.

Plik Zarządzenie nr 3 (357.0 KiB)


Plik Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 (192.3 KiB)


Plik Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 3 (369.9 KiB)


Plik Załącznik nr 1b do Zarządzenia nr 3 (497.4 KiB)


Plik Zarządzenie nr 4 (79.6 KiB)

Szanowni rodzice uczniów, drodzy uczniowie

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu, w dniach od 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.

W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i innych dostępnych form komunikacji, w wymiarze godzinowym zgodnym ze Szkolnym Planem Nauczania, w godzinach ustalonych wcześniej z Państwem. W tym czasie nauczyciele monitorowali będą pracę dzieci i młodzieży, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań.

Komunikacja z rodzicami prowadzona będzie za pomocą telefonii komórkowej, poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznościowych.

W przypadku trudności w zapewnieniu łączy prosimy o indywidualny kontakt.

Maria Pawelec
Dyrektor PSM I i II st.
im. H. Melcera w Kaliszu

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: