Komunikat w sprawie COVID-19


STRONA GŁÓWNA - WYDARZENIA -  

W związku z narastającym zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wprowadza się zakaz przebywania rodziców/opiekunów na terenie szkoły.

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uczestnictwa w lekcji swojego dziecka, dopełnienie formalności związanych z wypożyczeniem instrumentu, itp.) dopuszcza się wejście rodzica/opiekuna do budynku szkoły, przy bezwzględnym zachowaniu procedur bezpieczeństwa, tj.

  • osłona ust i nosa
  • dezynfekcja rąk
  • tylko jedna zdrowa osoba
  • podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia oraz podanie informacji o celu i godzinie obecności wraz z numerem telefonu kontaktowego /druk w szatni szkoły/
  • zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 1,5 m.

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: