Warsztaty CEA – Technika fortepianowa i wyobraźnia jako spójne elementy pracy nad utworem.


STRONA GŁÓWNA - WYDARZENIA -  

Wykład, warsztaty metodyczne i lekcje otwarte dla nauczycieli klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia

Temat: Technika fortepianowa i wyobraźnia jako spójne elementy pracy nad utworem.

Warsztaty stanowią formę doskonalenia zawodowego i są skierowane do uczniów oraz nauczycieli klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia.

Celem warsztatów jest przedstawienie nauczycielom fortepianu szkół muzycznych I st. z regionu wielkopolskiego i lubuskiego, z jakimi mogą się zetknąć w pracy nad utworem oraz wskazanie korelacji między techniką wykonawczą a interpretacją i ekspresją w utworze.

Program warsztatów obejmuje wykłady otwarte i lekcje warsztatowe poprowadzone przez dr Marię Rutkowską – wykładowcę Akademii Muzycznej w Poznaniu. Organizatorzy zapewniają kawę i słodki poczęstunek w ramach przerw oraz zaświadczenia Centrum Edukacji Artystycznej o udziale w szkoleniu.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu. Organizatorzy umożliwiają uczestnikom warsztatów zamówienie obiadu (obiad dwudaniowy – 30 zł). Na karcie zgłoszenia należy zaznaczyć chęć zamówienia obiadu, a także czy ma on być w wersji tradycyjnej bądź wegetariańskiej.

Zgłoszenia udziału nauczyciela oraz ucznia na warsztaty prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej na załączonej karcie zgłoszenia wraz z wymaganymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na adres mailowy szkoły: sekretariat.muzyczna@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2023 r. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Warsztaty odbędą się 16 listopada 2023 r. (czwartek) w godzinach 10:00-18:00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu.

Do pobrania: 

Plik Formularz zgłoszenia - NAUCZYCIEL (71.3 KiB)

Plik Formularz zgłoszenia - UCZEŃ (92.0 KiB)

Plik Zgoda i klauzula informacyjna (35.5 KiB)

Plik Zgoda na udział dziecka w warsztatach i klauzula informacyjna (36.0 KiB)

 

Obserwuj nas na Facebooku


Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu

Obserwuj Nas: